نان از سفره و کلمه از کتاب
 

چراغ از خانه و شکوفه از انار
 

اب از پیاله و پراونه از پسین
 

ترانه از کودکی و تبسم از لبمانمان گرفته اید
با رویاهامان چه می کنید

دسته ها : شعر
چهارشنبه دهم 7 1387
X